Waarom CodeNPlay?

CodeNplay ontstond in 2017 vanuit onze vaststelling dat het voor iedere burger essentieel is geworden om eigen uitdagingen te kunnen identificeren en zelf kansen te kunnen grijpen in een wereld die steeds meer wordt gevormd door digitale technologieën. Dit geldt voor iedere sector, maar evengoed ook voor het dagelijks leven. Dagelijks worden zaken gemodelleerd, gekwantificeerd en vergemakkelijkt door computerprocessen.  Inzicht in de werking van digitale instrumenten, en dus in de programmeer basis erachter, wordt dus in veel opzichten cruciaal: gelijke kansen, de arbeidsmarkt, ethiek, enz.


Om deze digitale revolutie mee te ondersteunen en iedereen in staat te stellen eraan deel te nemen, heeft CodeNPlay (ASBL) zich tot doel gesteld om onze kinderen op te leiden in digitale technologie. Dit doen we door basisscholen te helpen om een codeerinitiatie en technologielessen te integreren in hun leerplannen. Daarom bieden we buitenschoolse activiteiten aan, waarbij we in de praktijk laten zien waar het in het digitaal onderwijs en programmeren om draait. Daarnaast willen we ook (toekomstige)leerkrachten opleiden en kwaliteitsvol curriculum opstellen. 

Waarom al leren coderen vanaf de basisschool?

Al van jongs af aan leven onze kinderen in een wereld die erg technologisch ontwikkeld is. Het mag dan ook wel gezegd worden dat ze er vaak mee in contact komen en een grote groep gebruikers van technologie vormen. De vraag is dan of ze deze technologieën daadwerkelijk ook begrijpen, of ze ook zelf weten hoe het werkt en of ze er op een goede manier gebruik van kunnen maken, zonder dat ze daar voor opgeleid zijn? Door kinderen te leren coderen en hen bewust te maken van het gebruik van digitale hulpmiddelen (sociale netwerken, online veiligheid, digitale sporen, ...), kunnen ze de controle over de toestellen overnemen en er op een goed geïnformeerde, creatieve en actieve manier gebruik van maken in plaats van passief. Het aanleren via de school is slechts een voorwaarde om ervoor te zorgen dat iedereen bereikt wordt.

 

Leermogelijkheden

Leren programmeren is in veel opzichten vergelijkbaar met het leren van een taal: hoe eerder leerlingen ermee in contact komen, hoe comfortabeler ze zich voelen in het uitvoeren ervan. Leren programmeren heeft ook pedagogische voordelen en maakt het mogelijk om op een leuke manier transversale vaardigheden te ontwikkelen, zoals creativiteit, samenwerking, projectwerk of sequentiële probleemoplossing.... 

 

Meer meisjes!

Meer meisjes aantrekken rond  informatica (wat nog steeds 'jongensachtig' is) is absoluut noodzakelijk, zowel om de gelijkheid van mannen en vrouwen te waarborgen als om uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid aan te gaan. Om deze vooroordelen te bestrijden, is het van essentieel belang om kinderen al op jonge leeftijd te introduceren in de wereld van de computer. Wanneer ze op de basisschool een passie voelen, zullen ze minder moeite hebben om zich later binnen de ingenieurs- of informaticaopleidingen te ontpoppen. 

Onze waarden

FUN

Zoals een directrice het ooit prachtig omschreef, terwijl ze spelen en plezier hebben tijdens onze activiteiten, beseffen de kinderen niet eens dat ze veel bijleren! 

Inclusief

De kern van ons project is het toegankelijk maken van de digitale wereld voor iedereen. Via scholen kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht, leeftijd of inkomen. Wij hechten er ook veel belang aan dat onze buitenschoolse activiteiten in economisch achtergestelde regio's betaalbaar of gratis aangeboden worden. 

Sociaal ondernemend

De passie voor ondernemerschap in combinatie met een sterke sociale motivatie heeft ertoe geleid dat we onszelf intern definiëren als een non- profit start- up.
Wij worden gedreven met het doel om vooruit te gaan, risico's te nemen, te innoveren én om positief deel te nemen aan de evolutie binnen de maatschappij en het onderwijs.

Vertrouwen

De school is een unieke omgeving en moeilijk 100% te begrijpen zonder ervaring in het onderwijs. Daarom gaan we naar scholen om onze lesvoorbereidingen op te stellen, te testen, te tonen en feedback te vragen aan leerkrachten.
Ons team, een goede mix van technische profielen (ingenieurs, informatici, ...) en pedagogische profielen (pedagogische wetenschappen, leerkrachten) probeert altijd digitale vaardigheden te combineren met pedagogische ervaring. We willen ook dat alle collega's, ongeacht hun rol bij CodeNPlay, ook zelf activiteiten geven op scholen. 

Onze missie

Ieder kind van een digitale opleiding voorzien

Onze visie

We willen een spilfiguur zijn in de digitale overgang in het basisonderwijs door docenten in staat te stellen hun leerlingen zelf te trainen : van probleemoplossend leren tot computationeel denken; digitaal burgerschap en robotica.