top of page
CodeNPlay_enseignement_robotique_codage29.jpg

Over Ons

De context

De Barometer van de Digitale Inclusie (Koning Boudewijnstichting, 2022) meldt dat in België, onder mensen in een situatie van digitale kwetsbaarheid, d.w.z. met lage vaardigheden op het gebied :

Éducation au numérique

33% is

tussen 16 et 24 jaar oud

Éducation au numérique

49% van de vrouwen is getroffen, tegenover 43% van de mannen

Éducation au numérique

74% heeft lager secundair onderwijs afgemaakt, tegenover 23% hoger secundair onderwijs

Volgens hetzelfde rapport "is de kwestie van digitale vaardigheden een belangrijk probleem voor de hele bevolking, met inbegrip van de jongste leden van de samenleving" en degenen die sociaaleconomisch en cultureel kwetsbaar zijn.

CodeNPlay_enseignement_robotique_codage5.jpg

Onze visie

Digitaal onderwijs toegankelijk voor alle jongeren zodat ze kritische, verantwoordelijke, actieve,

creatieve en ondersteunende burgers kunnen worden.

onze missie

Alle jongeren op een systemische manier toegang geven tot onderwijs in computational thinking,

robotica en digitaal burgerschap en tegelijkertijd inclusiviteit en gelijkheid bevorderen.

impact van digitaal onderwijs op jongeren

Door de digitale vaardigheden van jongeren te ontwikkelen en hen te leren programmeren, worden een aantal maatschappelijke uitdagingen aangegaan.

Een burgerschapskwestie

Éducation au numérique

Jongeren helpen om CRACS (creatieve, verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers) te worden

Een pedagogische uitdaging

Éducation au numérique

Schooluitval bestrijden met praktische, leuke hulpmiddelen

Een economische uitdaging

Éducation au numérique

Tegen 2030 zullen voor 90% van de banen digitale basisvaardigheden vereist zijn

Waarom al op de basisschool?

Éducation au numérique

Omdat veel kinderen al ondergedompeld zijn in deze technologieën en het van vitaal belang is om hen te leren er weloverwogen, creatief en actief gebruik van te maken.

Éducation au numérique

Jonge meisjes al op jonge leeftijd interesseren voor dit onderwerp, voordat genderstereotypen de overhand krijgen.

Éducation au numérique

Omdat de cognitieve ontwikkeling van een kind enorm is en het gemakkelijker is om in deze tijd een nieuwe manier van denken aan te leren.

bottom of page