top of page

Onze waarden

FUN !

Plezier in leren bij de kinderen staat bij ons centraal. Met spelletjes en robotica zorgen wij ervoor dat het kind onbewust leert en vaardigheden ontwikkelt. Wat voor onze activiteiten geldt, geldt ook voor onze animatoren: het moet FUN zijn !

Inclusief

De digitale wereld toegankelijk voor iedereen is de kern van ons project. Door dit op school te doen, kunnen we alle kinderen bereiken, ongeacht geslacht of achtergrond. Onze naschoolse activiteiten houden we bewust betaalbaar of gratis in economisch achtergestelde wijken. We waken ervoor om in onze communicatie stereotiep te zijn en passen positieve discriminatie toe waar dat effect heeft besteden veel aandacht aan onze communicatie en passen positieve discriminatie toe waar het een positief effect kan hebben.

Sociaal
ondernemend

Onze passie voor ondernemerschap en een sterke sociale motivatie hebben ertoe geleid dat we onszelf hebben gedefinieerd als een non-profit startup.
Wat ons drijft is de wil om vooruit te gaan, risico's te nemen en te innoveren. Onze doelstelling is om een positieve bijdrage te leveren aan de evolutie van de maatschappij via het onderwijs.

Vertrouwen

Wij benaderen het onderwijsveld via co-creatie. We creëren, testen en evalueren onze programma's in samenspraak met de verschillende actoren op het terrein zodat we steeds dicht bij de praktijk staan.

HET KIND CENTRAAL
BIJ BESLISSINGEN

We stellen ons constant de vraag : wat is goed voor het kind en zijn/haar ontwikkeling? Wat is het effect van een maatregel op de leerling zelf? Het kind staat centraal in onze pedagogische aanpak, de inhoud wordt voor hem/haar ontworpen, ook al betekent dit dat de leerkracht moet worden opgeleid.
De kinderen zijn de actoren van het leren.

Burgerschap

Ons digitaal onderwijs moet kinderen tot toekomstige Verantwoordelijke Actieve Kritische Creatieve Burgers vormen.

bottom of page